نویسنده = برومند، خشایار
تعداد مقالات: 1
1. نگرش ریاضیاتی در اندیشة هایدگر

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-36

خشایار برومند؛ غلامحسین مقدم حیدری