نویسنده = فرزانه قدمیاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان مفهوم ماند در فیزیک ارسطویی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 97-111

فرزانه قدمیاری؛ حسین کلباسی اشتری