نویسنده = مصطفی تقوی
تعداد مقالات: 4
1. تبیین افزایش شیوع اختلالات طیف اُتیسم بر مبنای نظریه تغییر مفهومی تاگارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

آزاده دوست الهی؛ مصطفی تقوی؛ سیدعلی صمدی


2. علم دینی: واکنشی در برابر علم طبیعت‌گرا

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-48

مصطفی تقوی


3. سرچشمه‌های معرفت‌شناسی آنارشیستی فایرابند

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-14

مصطفی تقوی


4. نقد علم‌شناسی کوهن از منظر فایرابند1

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 59-74

علی عزیزی؛ مصطفی تقوی