نویسنده = میرسعید موسوی کریمی
تعداد مقالات: 2
1. آیا با تلسکوپ می‌بینیم اما با میکروسکوپ نمی‌بینیم

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 127-148

میر سعید موسوی کریمی؛ جهانگیر موذن زاده


2. ناتوانی مدل استیفنز در محدودکردن استدلال «احتیاط بهتر از پشیمانی است

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-20

سیدمحمدمهدی اعتمادالاسلامی بختیاری؛ میرسعید موسوی کریمی