نویسنده = قاسم پور حسن
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل رئالیسم معرفتی از دیدگاه لری لائودن آیا رئالیسم معرفتی تبیین صحیحی از پیشرفت علم ارائه می‌دهد؟

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-100

زهره عبدخدایی؛ قاسم پور حسن؛ علی اکبر احمدی افرمجانی؛ حسین کلباسی اشتری


2. تمایزِ تحلیلی ـ ‌تألیفی از منظر کواین

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-36

قاسم پور حسن؛ مجتبی اعتمادی‌نیا