نویسنده = اعتمادی‌نیا، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. تمایزِ تحلیلی ـ ‌تألیفی از منظر کواین

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-36

قاسم پور حسن؛ مجتبی اعتمادی‌نیا