نویسنده = محدثه برهانی‌نژاد
تعداد مقالات: 1
1. پوپر و عدم قطعیت

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-12

.

محدثه برهانی‌نژاد؛ حسین واله