نویسنده = برهانی‌نژاد، محدثه
تعداد مقالات: 1
1. پوپر و عدم قطعیت

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-12

محدثه برهانی‌نژاد؛ حسین واله