نویسنده = معصومی، سعید
تعداد مقالات: 2
1. چیستی نظریه‌های علمی: رویکردهای نحوی و معناشناختی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 113-143

سعید معصومی


2. چند‌جهانی و آزمون‌پذیری

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-98

سعید معصومی؛ مهدی گلشنی؛ محمدمهدی شیخ جباری