نویسنده = صغری باباپور
تعداد مقالات: 1
1. مطابقت ذهن و عین در اندیشة ملاصدرا

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-20

صغری باباپور؛ جعفر شانظری؛ مهدی دهباشی