نویسنده = باقری ایران دوست، خسرو
تعداد مقالات: 1
1. تبیین رویکرد هرمنوتیکی ماری هسه در فهم مفاهیم علمی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-22

سعیده باقری؛ شهین ایروانی؛ خسرو باقری ایران دوست؛ محمدرضا شرفی جم