نویسنده = بیکران بهشت، حامد
تعداد مقالات: 2
1. فمینیسم و جایگاه ارزش‌ها در علم: بررسی دیدگاه هِلِن لانجینو

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 203-240

حسین شیخ رضایی؛ حامد بیکران بهشت


2. مسأله‌ی شاهد قدیمی برای بِیزگرایی، وتعبیرهای احتمال

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 19-41

حامد بیکران بهشت؛ امیر احسان کرباسی زاده