نویسنده = معین زاده، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. بازسازی اندیشه ی مارتین هایدگر پیرامون مفهوم گشتل

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 79-103

10.30465/ps.2020.5212

محمدعلی روزبهانی؛ مهدی معین زاده


2. جستجوی معقولیت حاکم بر آرائ "ریچارد فولی (Richard Foley, (1947-

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-126

مهدی معین زاده