نویسنده = گلشنی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی‌‌ناپذیری سرنوشت جهان تندشونده

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 97-116

محمود مختاری؛ مهدی گلشنی؛ صمد خاکشورنیا