نویسنده = بیگدلی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. فیزیک کوانتومی و امکان «شعورمندی» ذرات فیزیکی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 37-46

حبیب‌الله رزمی؛ احمد بیگدلی؛ عسگر دیرباز