نویسنده = نمازی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. شی ء طبیعی و مصنوعات تکنولوژیک: از دوگانه انگاری تا این همانی (بررسی و نقد چند دیدگاه)

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-71

هاله عسگری نیا؛ سعیده بابایی؛ مسلم صلحی راد؛ محمد نمازی؛ سیدحسن حسینی