نویسنده = بابایی، سعیده
تعداد مقالات: 2
1. فلسفه تکنولوژی بورگمان: مروری انتقادی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-23

10.30465/ps.2020.4549

سعیده بابایی


2. شی ء طبیعی و مصنوعات تکنولوژیک: از دوگانه انگاری تا این همانی (بررسی و نقد چند دیدگاه)

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-71

هاله عسگری نیا؛ سعیده بابایی؛ مسلم صلحی راد؛ محمد نمازی؛ سیدحسن حسینی