نویسنده = شیخ‌رضایی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی علمی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 115-135

ابوتراب یغمایی؛ حسین شیخ‌رضایی