نویسنده = صبرآمیز، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. بازی تقلید، اعتراض لاولیس و صورت بندی چامسکی از مسئلۀ دکارت

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-44

ابوالفضل صبرآمیز؛ روح اله حق شناس؛ مهدی ذاکری