نویسنده = سجادی، سیدهدایت
تعداد مقالات: 4
1. مسئله تقلیل تابع موج کوانتمی توسط ذهن آگاه در پرتو نظریه های ذهن-بدن

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 105-125

سید هدایت سجادی


2. فلسفة نانوتکنولوژی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 37-57

سید هدایت سجادی


3. رهیافت وحدت‌گرایانه و مکانیک کوانتوم استاندارد

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 47-68

سیدهدایت سجادی؛ مهدی گلشنی؛ امیراحسان کرباسی‌زاده


4. روش‌شناسی علمی پوپر و ارزش داوری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 37-59

سید‌هدایت سجادی