نویسنده = سید علی کلانتری
تعداد مقالات: 1
1. پارادوکس مور و آگاهی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 163-183

سید علی کلانتری؛ روح الله ابراهیم پور اصفهانی