نویسنده = سید‌‌محمدرضا امیری طهرانی
تعداد مقالات: 1
1. تجارت الکترونیک از دیدگاه فلسفة تکنولوژی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-95

سید‌‌محمدرضا امیری طهرانی