نویسنده = کریمی، سکینه
تعداد مقالات: 1
1. اصول طبیعت‌شناسی ابن‌سینا

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 47-71

محمد سعیدی‌مهر؛ سکینه کریمی