نویسنده = توسلی رکن‌آبادی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر تحول پارادایمی معرفت و تکوین انگارة پلورالیسم

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 53-85

مجید توسلی رکن‌آبادی؛ محمد شاد